Tafsir Surah Ar Ruum Ayat 1-16

[24] Syafa’at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau menghindarkan sesuatu mudharat bagi orang lain.

[25] Ketika itu, orang-orang musyrik berlepas diri dari sesembahannnya, dan sesembahan mereka pun berlepas diri pula dari para penyembahnya.

[26] Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini diartikan, “Sedangkan mereka menjadi kafir disebabkan berhala-berhala itu.”

[27] Ada orang mukmin dan ada orang kafir.

[28] Dengan hati mereka dan mereka benarkan dengan amal.

[29] Di dalamnya terdapat berbagai pepohonan dan berbagai kesenangan.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *