Tafsir Surah Shaad Ayat 41-54

45. Dan ingatlah hamba-hamba Kami[9]: Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar[10] dan ilmu-ilmu (yang tinggi)[11].

46. Sungguh, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) akhlak yang tinggi kepadanya yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat[12].

47. Dan sungguh, di sisi Kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik[13].

48. Dan ingatlah[14] Ismail, Ilyasa’ dan Zulkifli[15]. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.

49. Ini adalah kehormatan (bagi mereka)[16]. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa[17] (disediakan) tempat kembali yang terbaik[18],

50. (yaitu) surga ‘Adn[19] yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka[20],

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *